Informujemy, że na terenie gminy Mieszkowice programem ,,Czyste Powietrze" zajmuje się pani Katarzyna Kupczyk pracownik punktu konsultacyjno - informacyjnego programu ,,Czyste Powietrze" , który działa na zasadzie porozumienia 82/CP/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Punkt działa w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach w godzinach działalności MGOK.