Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że ogłoszony został XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.
Tegoroczna edycja Konkursu pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” oznacza, że prace plastyczne dzieci powinny obrazować wiedzę, którą zdobyły uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych – na temat sposobów zapobiegania im zgodnie z tematycznymi kampaniami prewencyjnymi prowadzonymi przez Kasę:
1. „Rola rolnika, by upadku unikał”;
2. „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”;
3. Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
4. Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim oraz centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych.

Prace plastyczne należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2024 r. na adres:
Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie,
ul. Słowiańska 5,
75-846 Koszalin.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Kasy Strona główna - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Portal Gov.pl (www.gov.pl) , w jednostkach terenowych KRUS oraz pod nr. tel. 94 34-46-140.

Regulamin Konkursu Plastycznego 2024