10.02.2024 r. odbyło się walne, sprawozdawcze zebranie OSP Goszków.

Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, komendant zarządu gminnego Adam Cybort, przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kmiecik oraz radny Jan Czapliński. Burmistrz, jak i komendant gminny dziękowali ochotnikom za gotowość bojową i czynny udział w imprezach gminnych. Gratulowali uzyskania absolutorium dla zarządu. Jednostka OSP Goszków w roku sprawozdawczym pozyskała od sponsorów i funduszy wspierających OSP 62 tysiące złotych, z czego 49 tysięcy wydano na zakup sprzętu, 11 tysięcy na sztandar. Obecnie na koncie OSP pozostało 2 tysiące zł.