W dniu dzisiejszym odbyło się szkolenie pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Mieszkowicach z obsługi samochodu ciśnieniowego do utrzymania sieci kanalizacyjnej, deszczowej, ogólnospławnej i przepompowni ścieków.