Zgłoszenie skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego  dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż. w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Więcej informacji pod adresem: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.