W 1961 roku wzniesiono pomnik poświęcony żołnierzom poległym w 1945 roku, wykonany przez Sławomira Lewińskiego, przedstawiający na tle żagli obelisk z dwoma mieczami i matkę tulącą do siebie dziecko. W 1990 roku obok pomnika stanął wielki metalowy krzyż. Duże znaczenie odgrywa tutaj symbolika tegoż pomnika – powrót ziem nadodrzańskich do Macierzy i nowego życia. Wielki żagiel umieszczony z tyłu obeliska symbolizuje przeprawę przez rzekę.

Napis głosi: „ Żołnierzom polskim poległym nad Odrą w walce o odzyskanie prastarych ziem piastowskich 16 kwietnia – 7 maja 1945 r.”.

Na cmentarzu pochowanych jest 1987 żołnierzy w 24 kwaterach z 1200 Krzyżami Grunwaldu. Na tablicach po obu stronach pomnika znajdują się 44 tablice główne oraz dwie wprowadzające z nazwiskami ponad tysiąca poległych w operacji berlińskiej, których ciała nie zostały odnalezione.

Przy przejeździe kolejowym znajduje się pamiątkowa płyta - głaz  z kotwicą. Pierwotnie w tym miejscu żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego postawili okolicznościową tablicę.

Tablicę z 1945 r. przeniesiono do miejscowego muzeum, a wmurowana na jej miejsce płyta głosi: „ Tutaj w czasie forsowania Odry w dniach 14-20 IV 1945 r. żołnierze i batalion saperów 1. Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki i 8 batalion saperów 1 brygady zorganizowali przeprawę wojsk w marszu na Berlin. Stara Piastowska Ziemia Nadodrzańska nasiąkła krwią żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego, lecz trud ich poświęcenia nie poszły na marne, przyniosły zwycięstwo i na zawsze pozostały w naszej pamięci”