Gozdowice - mała wieś leżąca nad Odrą na granicy polsko-niemieckiej. Znajduje się 12 km na zachód Mieszkowic i 25 km na południe od Cedyni. Miejsce to jest położone na tzw. Szlaku Pamięci Narodowej.

Historia Muzeum – 16 kwietnia 1965r., w 20-tą  rocznicę forsowania Odry zostało otwarte Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1.Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach. Powstanie placówki to duża zasługa i inicjatywa saperów, którzy pracowali pod kierownictwem – mjr. Konstantego Majchajskiego z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu.

 W budynku znajdowało się sztabowe stanowisko dowodzenia szefa wojsk inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego gen. Jerzego Bordziłowskiego oraz dowódcy 6. batalionu pontonowo-mostowego mjr. Aleksandra Kofanowa.

             W historii muzeum w Gozdowicach niepoślednią rolę pełnił st. szer. Andrzej Kraska.  To dzięki jego umiejętnościom kreślarza i geodety zbudowano modele mostów, plansz i makiety terenu, które miały odzwierciedlać odcinek frontu forsowania rzeki Odry od Gozdowic do Siekierek z 14 -20 kwietnia 1945r.

Dalsze losy st. szer. Andrzeja Kraski były jeszcze bardziej związane z muzeum w Gozdowicach,  a to za sprawą decyzji mjr. Machajskiego, który po uroczystym otwarciu 31.05.1965 r. powierzył funkcję pierwszego opiekuna muzeum, oprowadzającego zwiedzających właśnie Andrzejowi  Krasce.

            Muzeum jest jednym z ważniejszych miejsc znajdujących się w Rejonie Pamięci Narodowej, który wyznaczają ważne dla historii polskiego oręża miejscowości: Czelin, Gozdowice, Stare Łysogórki, Siekierki, Cedynia. To miejsca, które łączą w sobie klamrą dziejów bitwy; zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią z 972 roku oraz forsowania Odry 16 kwietnia 1945 roku przez 1. Armię Wojska Polskiego. Pamięci tych heroicznych wydarzeń strzegą oraz nie pozwalają zapomnieć pomniki, cmentarze wojskowe i małe muzea wpisane w turystyczny krajobraz Nadodrza.