11 lutego br. dotarł do Mieszkowic kolejny transport z żywnością dla osób najbardziej potrzebujących. W akcję przywiezienia żywności
z Banku Żywności włączyli się: p. Robert Caban - Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe oraz p. Piotr i Witold Jesionek z firmy Jutan
Sp. z o.o. Serdecznie dziękujemy!