Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie informuje, że na terenie województwa zachodniopomorskiego nadal funkcjonują miejsca rekreacji wodnej, które są tworzone, bądź istnieją „samoczynnie” na terenie gmin.

Nie posiadają statusu ani kąpieliska ani miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Miejsca te są organizowane z naruszeniem obowiązującego prawa, niemniej jednak w opinii publicznej funkcjonują jako popularne miejsca wypoczynku. Te formy wypoczynku stwarzają szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego osób z nich korzystających. Na terenie jednej gminy było i nadal jest możliwe utworzenie więcej niż jednego kąpieliska.

Należy podkreślić, iż kąpielisko jest obiektem stale monitorowanym, odpowiednio zarządzanym i spełniającym wysokie standardy bezpieczeństwa. Zorganizowanie kąpieliska daje gwarancję zamieszczenia obiektu w ogólnokrajowym Serwisie Kąpieliskowym, co jest darmową reklamą kąpieliska. Gminy, które biorą udział w organizowaniu kąpielisk gwarantują w ten sposób odpowiednią promocję swoich regionów, która z kolei może się przełożyć na przyciągnięcie większej liczby turystów.

W związku z tym tut. Inspekcja udostępniła adres strony internetowej Serwisu Kąpieliskowego:

https://sk.gis.gov.pl/