Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Mieszkowice

Wyniki przeprowadzonych konsultacji