W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym, przypominamy o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych.

Czyszczenie komina powinno być wykonywane regularnie, przynajmniej cztery razy w roku. To wymóg, który na właścicielach, użytkownikach i zarządcach budynków kładzie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obowiązkową kontrolę przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych należy też przeprowadzać przynajmniej raz w roku, zgodnie z art. 62 ust. 1 prawa budowlanego. Przegląd powinien być wykonany przez kominiarza posiadającego legitymację mistrza kominiarskiego i należącego do Korporacji Kominiarzy Polskich.