Konsultacje
Programu współpracy Gminy Mieszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Konsultacje Programu współpracy 2020
Załącznik nr 1 - projekt uchwał Program pożytek 2020
Załącznik nr 2 - konsultacje Program 2020
Zarządzenie Nr 94/2019 - konsulatcje