Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Mieszkowice odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim, ul. Fryderyka Chopina  1,  74-505 Mieszkowice w terminie do 29 listopada 2019 r. Wzór wniosku dostępny jest poniżej lub w tut. Urzędzie pokój nr 14.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie (...) należy złożyć informację o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Wniosek do pobrania