Od 1 lutego 2020 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 20,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku gdy odbierający odpady stwierdzi niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów, Burmistrz Mieszkowic z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 40 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, zgodnie z § 2 ust.2 uchwały Nr X/87/2019 Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.