Piętnastą rocznicę odsłonięcia obeliska pamiątkowego upamiętniono dzisiaj na cmentarzu komunalnym w Mieszkowicach.

Po odśpiewaniu hymnu i odmówieniu krótkiej modlitwy przez Proboszcza Parafii ks. Stanisława Piekarza przemówienie wygłosił Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa. Następnie władze gminy Mieszkowice, radny Powiatu Gryfińskiego, radni Rady Miejskiej w Mieszkowicach, Zarząd Osiedla Mieszkowice, delegacje szkół, stowarzyszeń, mieszkańcy gminy złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem.