Mieszkowickie Stowarzyszenie Abstynenta „KROKUS” powstało w 2002 r. Działalność Mieszkowickiego Stowarzyszenia Abstynentów „KROKUS” ukierunkowana jest na wspieranie abstynencji i trzeźwienia, nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia odwykowego.


Spotkania Stowarzyszenia KROKUS
odbywają się w każdy piątek od godz. 18:15
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury,
przy ul. T. Kościuszki 48, 74-505 Mieszkowice.