Zastępca Burmistrza Marcin Pisanko
Telefon: (0-91) 46-66-900
Fax: (0-91) 41-45-031
E-mail: zastepcaburmistrza@mieszkowice.pl