Nazwa

Wartość

Wartość dofinansowania

Skąd


Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa mieszkańców popegeerowskich wsi
w gminie Mieszkowice

2 000 000,00

1 900 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Budowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem
i niezbędną infrastrukturą

3 500 000,00

3 150 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Cyfrowa Gmina

210 600,00

210 600,00

Cyfrowa Gmina

Ulepszenie nawierzchni dróg
w gminie Mieszkowice

1 200 000,00

1 176 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
i tłoczonej
w miejscowości Goszków

 

5 500 000,00

 

5 225 000,00

 

Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

605 500,00

 

605 500,00

 

Cyfrowa Gmina

"Pod biało-czerwoną"

7 000,00

7 000,00

Dotacja - środki rządowe

"W zdrowym ciele zdrowy duch" - grant sołecki
dla sołectwa Czelin

 

16 605,00

 

15 000,00

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Rozbudowa placu zabaw
w miejscowości Sitno

 

17 220,00

 

15 000,00

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Remont zniszczeń przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik" w Mieszkowicach

 

57 850,00

 

29 000,00

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego


Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Mieszkowice – wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza

 

 

182 850,00

 

 

160 350,00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020


Renowacja murów obronnych
w Mieszkowicach

 

126 498,00

 

60 000,00

 

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

 

„Wspólne działania lokalnej społeczności- Promocja polskich tradycji w czasie dożynek w miejscowości Czelin” 

 

 

13 400,00

 

 

7 700,00

 

 

KSOW

Budowa skateparku
ul. Ogrodowej
w Mieszkowicach

 

225 069,09

 

103 011,00

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich /  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej
w miejscowości Wierzchlas

 

2 891 935,58

 

1 546 703,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

 

Montaż tablic promocyjnych
w gminie Mieszkowice

 

62 000,00

 

39 450,00

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich /  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice - Wierzchlas

 

169 119,53

 

169 119,53

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

 

Grant Sołecki Goszków – żyj aktywnie i zdrowo

 

10 414,00

 

10 000,00

 

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

 

Renowacja murów

 

123 000,00

 

60 000,00

 

 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu

 

Promowanie polskich tradycji poprzez organizację dożynek
w gminie Mieszkowice

 

18 655,50

 

18 655,50

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

 

Renowacja XIII-XIV wiecznych murów obronnych
w Mieszkowicach

 

79 480,67

 

45 000,00

 

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Zdalna szkoła

59 605,80

59 605,80

Ministerstwo Cyfryzacji

Budowa nawierzchni na drodze osiedlowej w Czelinie

703 982,42

700 000,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi
w Mieszkowicach
z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań. Etap II
ul. Władysława Jagiełły”.

 

650 000,00

 

936 961,88

 

Fundusz Dróg Samorządowych

Organizacja Polsko – niemieckiej konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkania z historią 2019”

 

10 670,00

 

9 069,00

Interreg VA, Fundusz Małych Projektów

Organizacja Święta Plonów – podziękowanie za tegoroczne plony przez lokalną społeczność

 

11 971,00

 

11 971,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Aktywizacja mieszkańców poprzez organizacje biegu
pn.: XVII Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka

 

11 033,00

 

11 033,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 / Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Remont i modernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Mieszkowicach


660 657,72


447 815,49

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w aglomeracji Mieszkowice
ul. Młynarska i m. Kamionka

 

2 465 370,31

 

1 598 756,80

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Mury obronne

76 921,76

29 922,56

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego lampą solarną
na ul. Ks. Dąbrowskiego
w Sołectwie Zielin

 

10 610,08

 

10 000,00

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Renowacja XIII - XIV wiecznych murów obronnych
w Mieszkowicach


146 598,98


88 616,00

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa drogi osiedlowej położonej w Troszynie
na działce nr 67/9


390 606,70


304 613,36

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w Troszynie

682 450,00

535 136,00

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Promowanie obszarów wiejskich przez organizację Święta Darów Ziemi


11 971,00


10 131,87

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieszkowicach


298 253,00


177 633,03

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem na ulicach Bolesława Śmiałego, Szczerbcowej i Kazimierza Wielkiego

 

2 119 442,40

 

919 000,00

 

Fundusz Dróg Samorządowych

Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Zielin

10 233,60

10 000,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

VI Polsko - niemiecka konferencja naukowa "Nadodrzańskie spotkania
z historią 2018”

 

39 947,03

 

33 954,97

 

Interreg VA

Renowacja murów z XIII w.
Przy ul. Granicznej
w Mieszkowicach


46 800,00


19 927,44


Powiat Gryfiński

Przez Krew do wolności - wydarzenia kulturalno historyczne promujące obszar LSR


55 278,88


32 300,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Remont Sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej
w Zielinie


18 086,19


9 086,00

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Budowa kanalizacji w Zielinie
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach


2 869 920,79


1 438 652,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Polsko-niemieckie spotkania na szlaku

22 392,00

19 033,20

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach


63 686,66


39 608,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Polsko-niemiecka konferencja naukowa “Nadodrzańskie spotkania z historią 2014”


50 664,00


42 611,37

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Poprawa bazy społeczno-kulturalnej w obszarach wiejskich. Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchlasie, Goszkowie, Kurzycku, Czelinie i remizy strażackiej w Kłosowie


574 304,15


292 126,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Polsko - niemieckie spotkania integracyjne. Razem łatwiej

37 005,96

31 455,04

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Promowanie uroczystości patriotycznych na terenie Gminy Mieszkowice


18 322,33


12 830,50

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nadodrzańskie spotkania z historią”


35 932,00


30 540,00

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Łysogórki


788 430,64


449 040,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Remont budynku muzeum
w Gozdowicach

320 933,75

187 172,03

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Remont szatni na stadionie wiejskim w Troszynie

51 540,00

31 355,66

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Propagowanie zdrowego trybu życia przez Nordic Walking

21 315,72

11 043,24

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mieszkowice na lata 2010-2016


45 103,86


45 103,86

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Remont Świetlicy wiejskiej
w Troszynie - etap II

103 00,25

55 243,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach


782 951,00


379 515,31

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Organizacja uroczystości forsowania Odry, „Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka”. Wybuch II wojny światowej


18 265,47


10 928,73

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie

277 229,72

166 964,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym


672 409,20


389 024,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Polsko - niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym

8 191,80

6 961,36

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Utworzenie punktu dostępu
do Internetu w Świetlicach wiejskich w Goszkowie 
i Kurzycku


33 115,41


19 446,24

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013