Nazwa

Wartość

Wartość dofinansowania

Skąd

Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Mieszkowice – wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza 182 850 160 350 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Renowacja murów obronnych w Mieszkowicach 126498,37 60000 dotacja Marszałka WZ
„Wspólne działania lokalnej społeczności- Promocja polskich tradycji w czasie dożynek w miejscowości Czelin”  13400 7700 KSOW

Budowa skateparku ul. Ogrodowej w Mieszkowicach

225069,09

103 011

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich /  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wierzchlas 2 891 935,58

1 546 703

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
Montaż tablic promocyjnych w gminie Mieszkowice 62 000 39 450 Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich /  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice - Wierzchlas 169 119,53 169 119,53 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Grant Sołecki Goszków – żyj aktywnie i zdrowo Grant Sołecki Goszków – żyj aktywnie i zdrowo 10 000 Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Renowacja murów

123 000

60 000

 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Promowanie polskich tradycji poprzez organizację dożynek w gminie Mieszkowice

18 655,50

18 655,50

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich / Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Renowacja XIII-XIV wiecznych murów obronnych w Mieszkowicach

79 480,67

45 000

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Zdalna szkoła

59 605,80

59 605,80

Ministerstwo Cyfryzacji

Budowa nawierzchni na drodze osiedlowej w Czelinie

703 982,42

700 000

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań. Etap II ul. Władysława Jagiełły”.

650 000

936 961,88

Fundusz Dróg Samorządowych

Organizacja Polsko – niemieckiej konferencji naukowej „Nadodrzańskie spotkania z historią 2019”

10 670

9 069

Interreg VA, Fundusz Małych Projektów

Organizacja Święta Plonów – podziękowanie za tegoroczne plony przez lokalną społeczność

11 971

11 971

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich / Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Aktywizacja mieszkańców poprzez organizacje biegu pn.: XVII Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka

11 033

11 033

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich / Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Remont i modernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mieszkowicach

660 657,72

447 815,49

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Mieszkowice ul. Młynarska i m. Kamionka

2 465 370,31

1 598 756,80

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Mury obronne

76 921,76

29 922,56

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego lampą solarną na ul. Ks. Dąbrowskiego w Sołectwie Zielin

10 610,08

10 000

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Renowacja XIII - XIV wiecznych murów obronnych w Mieszkowicach

146 598,98

88 616

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich / Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Przebudowa drogi osiedlowej położonej w Troszynie na działce nr 67/9

390 606,70

304 613,36

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Przebudowa nawierzchni drogi osiedlowej w Troszynie

682 450

535 136

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Promowanie obszarów wiejskich przez organizację Święta Darów Ziemi

11 971

10 131,87

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich / Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieszkowicach

298 253

177 633,03

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem na ulicach Bolesława Śmiałego, Szczerbcowej i Kazimierza Wielkiego

2 119 442,40

919 000

Fundusz Dróg Samorządowych

Siłownia zewnętrzna - Sołectwo Zielin

10 233,60

10 000

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

VI Polsko - niemiecka konferencja naukowa "Nadodrzańskie spotkania z historią 2018”

39 947,03

33 954,97

Interreg VA

Renowacja murów z XIII w. Przy ul. Granicznej w Mieszkowicach

46 800

19 927,44

Powiat Gryfiński

Przez Krew do wolności - wydarzenia kulturalno historyczne promujące obszar LSR

55 278,88

32 300

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zielinie

18 086,19

9 086

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Budowa kanalizacji w Zielinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach

2 869 920,79

1 438 652

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polsko-niemieckie spotkania na szlaku

22 392

19 033,20

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starych Łysogórkach

63 686,66

39 608

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polsko-niemiecka konferencja naukowa “Nadodrzańskie spotkania z historią 2014”

50 664

42 611,37

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Poprawa bazy społeczno-kulturalnej w obszarach wiejskich. Remont świetlicy wiejskiej w Wierzchlasie, Goszkowie, Kurzycku, Czelinie i remizy strażackiej w Kłosowie

574 304,15

292 126

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polsko - niemieckie spotkania integracyjne. Razem łatwiej

37 005,96

31 455,04

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Promowanie uroczystości patriotycznych na terenie Gminy Mieszkowice

18 322,33

12 830,50

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nadodrzańskie spotkania z historią”

35 932

30 540

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Łysogórki

788 430,64

449 040

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont budynku muzeum w Gozdowicach

320 933,75

187 172,03

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont szatni na stadionie wiejskim w Troszynie

51 540

31 355,66

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Propagowanie zdrowego trybu życia przez Nordic Walking

21 315,72

11 043,24

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mieszkowice na lata 2010-2016

45 103,86

45 103,86

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Remont Świetlicy wiejskiej w Troszynie - etap II

103 00,25

55 243

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rewitalizacja kamienic położonych na terenie Starego Miasta w Mieszkowicach

782 951

379 515,31

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Organizacja uroczystości forsowania Odry, „Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka”. Wybuch II wojny światowej

18 265,47

10 928,73

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie

277 229,72

166 964

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Turystyczne zagospodarowanie terenu przy I Słupie Granicznym

672 409,20

389 024

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Polsko - niemieckie spotkania w rejonie przygranicznym

8191,80

6 961,36

Interreg IV A, Fundusz Małych Projektów

Utworzenie punktu dostepu do Internetu w Świetlicach wiejskich w Goszkowie I Kurzycku

33 115,41

19 446,24

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich