Nazwa

Wartość

Wartość dofinansowania

Skąd

,,Renowacja XIII-XIV wiecznych murów obronnych przy ul. Granicznej w Mieszkowicach"


181 000,00


157 000,00

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Grant osiedlowy - Osiedle Mieszkowice - ,,Doposażenie placu zabaw dla Osiedla Mieszkowice"

25 000,00

15 000,00

Dotacja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

„Polsko- niemiecka konferencja turystyczna Nadodrze wczoraj i dziś”


15 323,00 EURO

12 258,00 Euro

Fundusz Małych Projektów - Interreg VIA
 

Kontynuacja remontu dachu zagrożonego katastrofą budowlaną, połać północna
i południowa nad nawą główną w Kościele Parafialnym w Troszynie

 

499 999,00

 

489 999,00

 

Polski Ład

,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Gminie Mieszkowice- etap I"

 

8 450 000,00

 

8 000 000,00

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

,,Cyberbezpieczna gmina Mieszkowice"

543 655,00

 

 

543 655,00

 

 

Cyberbezpieczny samorząd

 

 

,,Rozświetlamy nadodrzańską gminę Mieszkowice"

1 364 200,00

 

1 091 360,00

 

Polski Ład

„Budowa ścieżki rowerowej
na odcinku Mieszkowice
-
Gozdowice”


8 360 000,00


7 524 000,00

Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego
w Mieszkowicach


2 326 200,00

 


1 700 000,00

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych