Nazwa

Wartość

Wartość dofinansowania

Skąd

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscwości Goszków

 6 450 000,00

5 225 000,00

Polski Ład
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach

8 000 000,00

7 600 000,00

 Polski Ład
Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w gminie Mieszkowice

1 200 000,00

1 176 000,00

 Polski Ład
Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa mieszkańców popegeerowskich wsi w gminie Mieszkowice

2 000 000,00

1 900 000,00

 Polski Ład
Roboty przy jeziorze w Mieszkowicach- zagospodarowanie terenu” 

169 999,62

108 170,00

DIROW
Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sitno

 17 220,00

15 000,00

granty sołeckie
W zdrowym ciele zdrowy duch-Czelin"

 16 605,00

15 000,00

granty sołeckie
Remont zniszczeń przy Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK

58 000

29 000,00

dotacja Marszałka WZ
Budowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i niezbędną infrastrukturą

2 517 467,45

2 265 720,71

Polski Ład
Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

  605 500,00

605 500,00

Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina

210 600,00

210 600,00

Cyfrowa Gmina

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach

2 326 200,00

1 700 000,00

 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Mieszkowice - termomodernizacja budynków mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza

1 354 125,00

1 204 125,00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego