Nazwa

Wartość

Wartość dofinansowania

Skąd

Renowacja murów obronnych w Mieszkowicach 126498,37 60000 dotacja Marszałka WZ
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscwosci Goszków   5225000 Polski Ład
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach 8000000 7600000  Polski Ład
Ulepszenie nawierzchni dróg gminnych w gminie Mieszkowice 1200000 1176000  Polski Ład
Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa mieszkańców popegeerowskich wsi w gminie Mieszkowice 2000000 1900000  Polski Ład
„Wspólne działania lokalnej społeczności- Promocja polskich tradycji w czasie dożynek w miejscowości Czelin”  13400 7700 KSOW
Roboty przy jeziorze w Mieszkowicach- zagospodarowanie terenu”  169999,62 108170 DIROW
Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Sitno   15000 granty sołeckie
W zdrowym ciele zdrowy duch-Czelin"   15000 granty sołeckie
Remont zniszczeń przy Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK 58000 29000 dotacja Marszałka WZ
Budowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem i niezbędną infrastrukturą 2 517 467,45zł 2 265 720,71zł Polski Ład
Cyfrowa Gmina - Wnioski PPGR   605 500,00zł 605 500,00zł Cyfrowa Gmina
Cyfrowa Gmina 210 600,00 210 600,00 Cyfrowa Gmina

Rozbudowa przedszkola w Mieszkowicach

2 326 200

1 700 000

 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Mieszkowice – wymiana źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza

182 850

160 350

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego

Zachodniopomorskie Program Antysmogowy w Gminie Mieszkowice - termomodernizacja budynków mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza

1 354 125

1 204 125

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego