Nazwa

Wartość

Wartość dofinansowania

Skąd

Dobre drogi poprawą bezpieczeństwa mieszkańców popegeerowskich wsi
w gminie Mieszkowice

 

2 000 000,00

 

1 900 000,00

 

Polski Ład

Zagospodarowanie ternu przy jeziorze
w Mieszkowicach
na cele rekreacji
i wypoczynku

 

141 082,00

 

89 770,00

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Mieszkowicach zamieniono na projekt „Budowa ścieżki rowerowej
na odcinku Mieszkowice
-
Gozdowice”

 

 

8 360 000,00

 

 

7 524 000,00

 

 

Polski Ład

Przebudowa drogi gminnej nr 445010Z, zlokalizowanej przy
ul. Przejazd Kolejowy
w Mieszkowicach

 

600 201,53

 

381 908,00

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa boisk szkolnych wraz z odwodnieniem, ogrodzeniem
i niezbędną infrastrukturą

 

3 500 000,00

 

3 150 000,00

 

Polski Ład

 

Cyfrowa Gmina

 

 

210 600,00

 

210 600,00

 

 

Cyfrowa Gmina

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego
w Mieszkowicach


2 326 200,00


1 700 000,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zachodniopomorski Program Antysmogowy
w Gminie Mieszkowice

Termomodernizacja budynków mieszkalnych  w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza

 

 

1 354 125,00

 

 

1 204 125,00

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego