Urząd Miejski w Mieszkowicach ul. Fryderyka Chopina 1, 74-505 Mieszkowice
Dni i godziny otwarcia Urzędu

 

Poniedziałek - Piątek      7:00 - 15:00
 

Kierownictwo 

Burmistrz: Krzysztof Tkacz
email: burmistrz@mieszkowice.pl

Zastępca Burmistrza: Marcin Pisanko
email: zastepcaburmistrza@mieszkowice.pl

Sekretarz: Gabriela Kotowicz
email: gabriela.kotowicz@mieszkowice.pl

Skarbnik: Bożena Misiewicz
email: skarbnik@mieszkowice.pl

Tel. (+48 91) 46 66 900
Fax (+48 91) 41 45 031
E-mail: gmina@mieszkowice.pl
Adres strony internetowej www.mieszkowice.pl
Adres skrytki ESP (EPUAP)
Gminy Mieszkowice

/ji3m439kt4/SkrytkaESP

Adres do eDoręczeń

URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH,

 AE:PL-20587-34799-EAJAH-15

Adres siedziby:  
ul. FRYDERYKA CHOPINA 1,
74-505 MIESZKOWICE
NIP: 8581005060
REGON: 000530904

Numer rachunku bankowego

- główne

Bank Spółdzielczy Chojna
Oddział Mieszkowice

34 9370 1033 0200 0475 2002 0002

Numer rachunku bankowego do wpłat:

- podatku od nieruchomości,

- podatku rolnego,

- podatku leśnego,

Indywidualny rachunek bankowy

znajdujący się w decyzji

(w razie braku numeru indywidualnego proszę 
o kontakt pod numerem telefonu

+48 91 4666 919, +48 91 4666 920)

Numer rachunku bankowego do wpłat

- odpady komunalne

 

Indywidualny rachunek bankowy

z zawiadomienia

(w razie braku numeru indywidualnego proszę o kontakt pod numerem telefonu

+48 91 4666 906)

NIP : 858-173-09-44
Regon : 811686544
Dane dotyczące faktury:

Gmina Mieszkowice
ul. Chopina 1
74-505 Mieszkowice
NIP 858-173-09-44
Regon 811686544