Przedszkole Samorządowe w Mieszkowicach

Adres:

ul. Willowa 1, 74-505 Mieszkowice

Telefon: (091) 41-45-156
E-mial: przedszkolemieszkowice@poczta.fm
Strona internetowa

https://przedszkolemieszkowice.szkolnastrona.pl/

https://przedszkolemieszkowice.szkolnastrona.pl/bip/

Dyrektor: Marta Lemczak
Godziny urzędowania:

6.30 - 15.45

Opis:

Obecnie w przedszkolu funkcjonują cztery oddziały. Przedszkole dysponuje salą do ćwiczeń gimnastycznych i zajęć dodatkowych. Prowadzone jest także nauczanie indywidualne i rewalidacyjno- wychowawcze. Przedszkole zatrudnia min. dyrektor, 6 nauczycieli, logopeda. Aktualnie do placówki uczęszczają dzieci z Kamionki, Wierzchlasu i Goszkowa. Dzieci mają możliwość korzystania z różnorodnych form posiłków i godzin pobytu w przedszkolu.

 

Szkoła Podstawowa w Czelinie

Adres:

Czelin, 74-505 Mieszkowice

Telefon: (091) 41-45-004
E-mial: spczelin@wp.pl
Strona internetowa

https://spczelin.szkolnastrona.pl/

https://spczelin.szkolnastrona.pl/bip/

Dyrektor: mgr Monika Kaczmarek
Godziny urzędowania:

8.00 - 15.00

Opis:

Obwód Szkoły Podstawowej w Czelinie obejmuje miejscowości : Czelin, Rogaczewo, Nowy Błeszyn, Stary Błeszyn, Gozdowice, Stare Łysogórki, Słubin.

Kadra pedagogiczna, nauczycieli pełnozatrudnieni. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe, zaplecze kuchenne. Wyposażona jest w pracownię komputerową ze stałym dostępem do internetu. W szkole odbywają się zajęcia popołudniowe, działa również świetlica środowiskowa.

 

Szkoła Podstawowa im Mieszka I w Mieszkowicach

Adres:

ul. H. Sienkiewicza 56, 74-505 Mieszkowice

Telefon: tel. (091) 41-45-457
E-mial: spmieszkowice@wp.pl
Strona internetowa

http://www.spmieszkowice.szkolnastrona.pl/

http://spmieszkowice.szkolnastrona.pl/bip/

Dyrektor:

mgr Remigiusz Rzepczak

Godziny urzędowania:

7.30 - 15.30

Opis:

Do Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach uczęszczają dzieci z terenu Mieszkowic, Planów, Kamionki, Wierzchlasu i Goszkowa. Dzieci spoza Mieszkowic dowożone są autobusem szkolnym. W czasie oczekiwania na lekcje lub dojazd do domu uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej.
Lekcje rozpoczynają się codziennie od godz. 8.00, a kończą ok godz. 14:30 .
W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne sportowe i przedmiotowe. Po południu funkcjonuje świetlica środowiskowa.

 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Troszynie

Adres:

Troszyn 3,  74-505 Mieszkowice

Telefon: (091) 41-45-328; (091) 43-12-950
E-mial: sptroszyn@interia.pl
Strona internetowa

https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/

https://sp1troszyn.szkolnastrona.pl/bip/

Dyrektor: mgr inż Jadwiga Rydzak
Godziny urzędowania:

8.00 - 15.00

 

Opis:

Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Troszyn, Sitno, Mirogniew, Wicin, Kępa Troszyńska, Klosów, Kurzycko.

Cześć uczniów dowożonych jest autobusem szkolnym. W czasie oczekiwania na lekcje lub dojazd do domu uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej.

Lekcje rozpoczynają się codziennie od godz. 8.30, a kończą ok. godz. 14. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe. Wyposażona jest w pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, bibliotekę wyposażoną również w  4 stanowiska komputerowe.  Oprócz zajęć lekcyjnych odbywają się także zajęcia pozalekcyjne sportowe i przedmiotowe. Po południu funkcjonuje świetlica środowiskowa.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielinie

Adres:

Zielin, ul. W. Witosa 48, 74-505 Mieszkowice

Telefon: (091) 41-45-367
E-mial: szkolazielin@op.pl
Strona internetowa

https://spzielin.szkolnastrona.pl/

https://spzielin.szkolnastrona.pl/bip/

Dyrektor: mgr Joanna Flamer
Godziny urzędowania:

8.00 - 15.00

 

Opis:

Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Zielin, Ranowa, Kiwity, Starzyń.

Cześć uczniów dowożonych jest autobusem szkolnym. W czasie oczekiwania na lekcje lub dojazd do domu uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej.
Lekcje rozpoczynają się codziennie od godz. 8.30, a kończą ok. godz. 14. Szkoła posiada dobre warunki lokalowe. Wyposażona jest w pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, bibliotekę wyposażoną również w  4 stanowiska komputerowe.  Oprócz planowych zajęć lekcyjnych odbywają się także zajęcia pozalekcyjne sportowe i przedmiotowe.