Zespół Obsługi Szkół w Mieszkowicach

Adres:

ul. Sienkiewicza 56, 74-505 Mieszkowice

Telefon: (09) 41-45-387
E-mial: oswiatamieszkowice@wp.pl
Dyrektor: mgr inż. Maria Paszko-Żuk
Godziny urzędowania:

7:00 - 15:00

Opis:

Zespół Obsługi Szkół prowadzi obsługę ekonomiczno – administracyjną przedszkola i szkół, prowadzonych przez Gminę Mieszkowice.
Realizuje zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty, Karcie Nauczyciela i przepisach szczególnych dotyczących oświaty.
ZOS jest jednostką budżetową, zatrudniającą 6 pracowników.

Statut Zespół Obsługi Szkół