Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej zostało założone 9.12.2002 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury
w Mieszkowicach. Podstawę jego powołania stanowiła lista 29 osób wyrażających chęć działania w jego strukturach.

Po przyjęciu statutu stowarzyszenia, wybrano jego władze. Prezesem TMZM został Jan Adamczuk.

Po załatwieniu wszystkich formalności:

- rejestracja KRS,

- pozyskanie numeru Regon,

- pozyskanie numeru NIP,

- otwarcie konta bankowego,

- opracowanie i przyjęcie regulaminów: Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Po załatwieniu wszystkich formalności i przyjęciu szczegółowych kierunków TMZM, przystąpiło do realizacji nakreślonych wcześniej zadań.