Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie działalności kulturalnej, ochrona zabytków, szerzenie wiedzy historycznej, popieranie inicjatyw społecznych służących rozwijaniu ruchu intelektualnego.

Cele swoje realizuje między innymi poprzez:

 1. inicjonowanie i wspieranie działań prowadzących do restauracji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Mieszkowice,
 2. inspirowanie środowisk twórczych w podejmowaniu tematyki regionalnej,
 3. popieranie i inspirowanie badań naukowych popularyzatorskich podejmujących problematykę Gminy Mieszkowice,
 4. udział w ochronie środowiska przyrodniczego i kulturowego człowieka
 5. udział w planowaniu i rozwoju kultury w Gminie Mieszkowice, popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie Gminy Mieszkowice,
 6. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie oświaty, sportu, kultury i turystyki,
 7. organizację konkursów, wystaw, odczytów, pokazów filmowych, spotkań autorskich i innych o charakterze kulturalnym i oświatowym,
 8. organizację konferencji naukowych i popularno-naukowych,
 9. inicjonowanie wydawnictw i publikacji oraz prowadzenie działalności wydawnictw,
 10. pracę kół i świetlic środowiskowych,
 11. organizowanie festiwali i innych imprez stałych bądź okresowych,
 12. udzielanie pomocy w podejmowaniu i realizacji badań twórczych w zakresie problematyki regionalnej,
 13. inne formy działalności określone uchwałami stowarzyszenia.