Zarząd:
Renata Walawender - prezes
Michał Dworczyk - wiceprezes
Remigiusz Rzepczak - sekretarz
Małgorzata Drozdowicz - skarbnik
Daniel Wachnicki - Grymuza - członek
Komisja Rewizyjna:
Ewa Mazurkiewicz
Maria Butkiewicz
Marzena Stachnio
Sąd Koleżeński:
Jan Adamczuk
Barbara Nowicka
Henryk Rzepczak