Zarząd:
Bartosz Walawender - prezes
Michał Dworczyk - wiceprezes
Adrianna Iwan - skarbnik
Renata Walawender - sekretarz
Komisja Rewizyjna:
Ewa Mazurkiewicz
Iwona Świerczyńska
Marzena Stachnio