Zarząd:
Renata Walawender - prezes
Michał Dworczyk - wiceprezes
Remigiusz Rzepczak - sekretarz
Iwona Świerczyńska - skarbnik
Daniel Wachnicki - Grymuza - członek
Komisja Rewizyjna:
Ewa Mazurkiewicz
Maria Butkiewicz
Marzena Stachnio