Dotyczy: zmiany adresu siedziby Koła Łowieckiego „Szarak”.

12 czerwca 2019

Uprzejmie informujemy, że związku z uchwała nr 11 Walnego Zgromadzenia Członków Koła z dnia 11-05-2019 obecny adres siedziby koła ul. Noskowskiego 12/24; 02-746 Warszawa, ulega zmianie na adres ul. Jana Wasilkowskiego 8/17; 02-776 Warszawa. Prosimy o uwzględnienie tego w Państwa bazach danych informacyjnych i fakturowych.

czytaj więcej