Informacja

08 lipca 2019

W dniu 05.07.2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 5 w Mieszkowicach zarejestrowała trzech kandydatów, którzy ubiegają się o mandat do Izby Rolniczej, tj.:

1. Daćko Jan Rafał
2. Glińska Anna Katarzyna
3. Maziar Mirosław

czytaj więcej

Informacja

02 lipca 2019

W związku z wpływającymi do tut. Urzędu informacjami dot. trudności w zakresie skategoryzowania gleb podczas szacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy, uprzejmie wyjaśniam.

czytaj więcej

Informacja

01 lipca 2019

W związku z ostatnimi gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi tj. silnymi wiatrami, opadami deszczu i gradu oraz wichurami które miały miejsce w miesiącu czerwiec br., na terenie województwa zachodniopomorskiego przypominam o możliwości występowania z wnioskami do Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznanie środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) oraz budynkach gospodarczych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych o posiadane środki własne.

czytaj więcej