Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie informuje

20 września 2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie informuję, o nieodpłatnym szkoleniu dla rolników dokonujących uboju na użytek własny poza rzeźnią (ubój przez właściciela lub osobę działającą na odpowiedzialność lub pod nadzorem właściciela). Szkolenie przeznaczone jest dla osób dokonujących uboju na użytek własny, w celu spełnienia wymagań określonych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

czytaj więcej

Burmistrz Mieszkowic informuje

06 listopada 2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

czytaj więcej

Dyrektor ZODR informuje

04 listopada 2019

MOŻNA UZYSKAĆ 100 TYS. ZŁ BEZZWROTNEJ
REFUNDACJI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI
W PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI W RAMACH
ROLNICZEGO HANDLU DETALICZNEGO (RHD)

 

czytaj więcej

Informacja

28 października 2019

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.), zobowiązany jest do podjęcia uchwały określającej ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw na terenie województwa.

czytaj więcej