OSOBY UPRAWNIONE
DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W 2019 R.

na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Od 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Informujemy Państwa, że od 2019 roku

w budynku Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1,

funkcjonuje

    PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ dla mieszkańców Gminy Mieszkowice.

Radca Prawny będzie dyżurować w każdy wtorek

w godzinach od 01.00 do 14.00

w pokoju nr 18

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkt będzie nieczynny.


INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Co obejmuje darmowa pomoc prawna?

 

Darmowa pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawa wyżej wymienionych, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kobietom w ciąży jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna poza kolejnością.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W POWIECIE GRYFIŃSKIM

W 2019 R.

 

L.P.

MIEJSCE

TERMINY UDZIELANIA POMOCY PRAWNEJ

 

UDZIELAJĄCY POMOCY PRAWNEJ

 

 

1.

 

Banie, ul. Skośna 7 (siedziba Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu)

 

* czwartek w godz. 10.00-14.00

radca prawny

 

2.

 

Cedynia, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 3)

 

* piątek w godz. 12.15-16.15

 

radca prawny

 

3.

 

Chojna, ul. Dworcowa 1 (siedziba Ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych)

 

* poniedziałek w godz. 14.00-18.001

* środa w godz. 14.00-18.00

* czwartek w godz. 14.00-18.001

 

 

radca prawny lub adwokat

 

4.

 

Gryfino, ul. Łużycka 91 (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pok. nr 2) 1

 

* środa w godz. 13.30-17.30

* czwartek w godz. 11.00-15.00

* piątek w godz. 13.30-17.30

 

radca prawny lub adwokat

 

5.

 

Gryfino, ul. 11 Listopada 16d

(siedziba Starostwa Powiatowego, pok. nr 6)

 

 

* poniedziałek w godz. 12.00-16.00

* wtorek w godz. 11.00-15.00 1

 

radca prawny lub adwokat

6.

Mieszkowice, ul. Chopina 1, pok. nr 18 (siedziba Urzędu Miejskiego)1

* wtorek w godz. 11.00-15.00

adwokat

 

7.

 

Moryń, Plac Wolności 1 (siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 11)1

 

 

* piątek w godz. 8.00-12.00

 

radca prawny

 

8.

 

Stare Czarnowo, ul. św. Floriana 10 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 1

 

 

* poniedziałek w godz. 15.00-19.00

 

radca prawny

 

9.

 

Trzcińsko Zdrój, ul. Cmentarna 12 (siedziba Hali Widowiskowo-Sportowej)

 

 

* wtorek w godz. 15.00-19.00

 

adwokat

 

10.

 

Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 002)1

 

* środa w godz. 9.00-13.00

radca prawny

 

1 punkt prowadzony przez organizację pozarządową


Tabela do pobrania: