Uwaga!

03 grudnia 2022

Burmistrz Mieszkowic informuje, iż z powodu awarii głównego rurociągu gazowego w województwie Lubuskim w Gminie Mieszkowice może wystąpić obniżenie ciśnienia lub przerwy w dostawie gazu ziemnego podczas trwających prac w usunięciu awarii.
 

 

czytaj więcej

Komunikat

12 marca 2020

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Urząd Miejski w Mieszkowicach apeluje o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

czytaj więcej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11 marca 2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

czytaj więcej